VIVECHROM SUPER NEOPAL ECO WHITE 3LT

Κωδικός: 0226358
Το SUPER NEOPAL ECO είναι οικολογικό ματ πλαστικό χρώμα ασυναγώνιστης ποιότητας. Είναι πιστοποιημένο από το AFNOR και πληροί τα κριτήρια του οικολογικού σήματος Ecolabel της Ε.Ε. Δεν περιέχει αμμωνία ούτε επικίνδυνες ουσίες όπως βαρέα μέταλλα, ελεύθερη φορμαλδεΰδη, αρωματικούς υδρογονάνθρακες και είναι φιλικό προς το χρήστη και το περιβάλλον. Είναι απολύτως ασφαλές, συμβάλλει στην καλύτερη ποιότητα εσωτερικού αέρα (French VOC Regulation A+) και είναι ιδανικό για χώρους που κατοικούνται. Διακρίνεται για την ασύγκριτη καλυπτικότητα και απόδοση, την υψηλή του λευκότητα και τις αναλλοίωτες αποχρώσεις, και έχει εξαιρετική αντοχή στο συχνό πλύσιμο (Class 1, EN 13300). Εφαρμόζεται σε σοβά, μπετόν, τούβλα, ξύλα. Δουλεύεται εύκολα, έχει ισχυρή πρόσφυση και γρήγορο στέγνωμα. Απλώνει θαυμάσια και δημιουργεί εξαιρετικό μάτ φινίρισμα. Εμποδίζει την ανάπτυξη της φωτιάς και την εξάπλωση της φλόγας.
Σε απόθεμα

Τύπος: Οικολογικό πλαστικό χρώμα εσωτερικής χρήσης

Ειδικό βάρος: 1,33 – 1,42 ± 0,02gr/cm3 (ISO 2811), ανάλογα με την απόχρωση

Ιξώδες : 13-17 Ps (ROTOTHINNER DIN 51550, 25°C).

Μέθοδος εφαρμογής: Ρολό, πινέλο ή πιστόλι airless.

Αραίωση: 5-10% καθαρό νερό.

Απόδοση: Περίπου 14m2 ανά λίτρο ανά στρώση στις κατάλληλα προετοιμασμένες επιφάνειες.

Στέγνωμα: Στην αφή περίπου σε 1 ώρα και επαναβάφεται μετά από 3 ώρες. Οι χρόνοι αυτοί διαφοροποιούνται ανάλογα με τις καιρικές συνθήκες (υγρασία, θερμοκρασία).

Αποχρώσεις: Διατίθεται σε λευκό και σε απεριόριστο αριθμό αποχρώσεων μέσω του συστήματος ΧΡΩΜΟΣΥΝΘΕΣΕΙΣ της Vivechrom.

Αποθήκευση: Να αποθηκεύεται σε θερμοκρασία από 5° C έως 40° C. Aν δεν χρησιμοποιήσετε όλη τη ποσότητα του προϊόντος κλείστε καλά το δοχείο για επόμενη χρήση.

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ 

•Οι επιφάνειες πρέπει να είναι καθαρές, στεγνές και ελεύθερες από ελαττωματικά ή κακής συνοχής υλικά, σκόνες, λάδια και άλατα.

•Η επεξεργασία όπως στεγνό τρίψιμο, χρήση φλόγας για κοπή ή συγκόλληση βαμμένων επιφανειών θα δημιουργήσει σκόνη και/ή επικίνδυνες αναθυμιάσεις. Υγρό τρίψιμο θα πρέπει να χρησιμοποιείται όπου είναι δυνατόν. Εάν η έκθεση δεν μπορεί να αποφευχθεί με την παροχή τοπικού εξαερισμού, θα πρέπει να χρησιμοποιηθεί κατάλληλος εξοπλισμός για την προστασία της αναπνοής.

•Για το στοκάρισμα και σπατουλάρισμα των επιφανειών χρησιμοποιήστε στόκο NEOPAL STUCCO της Vivechrom.

•Για καινούργιες επιφάνειες ή πορώδεις επιφάνειες βαμμένες με ασβέστη, κόλλα ή κακής ποιότητας. χρώματα ασταρώστε με το αστάρι νερού, NEOPAL PRIMER ECO. Για επιφάνειες χωρίς προβλήματα, εφαρμόστε κατευθείαν SUPER NEOPAL ECO. 

ΕΦΑΡΜΟΓΗ

•Αραιώστε με 5-10% καθαρό νερό και αναδεύστε καλά πριν τη χρήση.

•Εφαρμόστε 2 χέρια SUPER NEOPAL ECO για ένα τέλειο αποτέλεσμα. Εξασφαλίστε καλό εξαερισμό κατά την εφαρμογή και το στέγνωμα.

•Πριν την εφαρµογή έντονων, φωτεινών αποχρώσεων (από Βάση TR), εφαρμόστε ένα χέρι SUPER NEOPAL ECO παρόμοιας απόχρωσης που παράγεται από πιο καλυπτική βάση (πχ Βάση P).

•Εφαρμογή και στέγνωμα σε θερμοκρασία από 10°C έως 35°C.

•Να ελαχιστοποιείτε τη σπατάλη χρώματος υπολογίζοντας την ποσότητα χρώματος που θα χρειαστείτε

•Κατά τη διάρκεια ψεκασμού φοράτε κατάλληλη μάσκα προστασίας της αναπνοής.

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ - ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ 

Αφαιρέστε όσο το δυνατό περισσότερο υλικό από τα εργαλεία και καθαρίστε τα αμέσως με νερό και απορρυπαντικό διάλυμα • Μην το αδειάζετε στο νεροχύτη, στην τουαλέτα ή στον κάδο απορριμμάτων • Τα περισσεύματα των χρωμάτων δεν θα πρέπει να απορρίπτονται μαζί με τα οικιακά απορρίμματα. Θα πρέπει να ζητούνται συμβουλές από την τοπική αυτοδιοίκηση σχετικά με τη διάθεση και αποκομιδή των αποβλήτων • Να ανακτάτε τα περισσεύματα χρώματος για να τα επαναχρησιμοποιήσετε • Η επαναχρησιμοποίηση των χρωμάτων μπορεί να ελαχιστοποιήσει πραγματικά τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις κύκλου ζωής των προϊόντων.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΥΓΕΙΑΣ, ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 

Μακριά από παιδιά • Εάν ζητήσετε ιατρική συμβουλή, να έχετε μαζί σας το δοχείο του προϊόντος ή την ετικέτα • Να μην έρθει σε επαφή με τα μάτια, με το δέρμα ή με τα ρούχα • Καλέστε το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ ή ένα γιατρό εάν αισθανθείτε αδιαθεσία • Περιέχει 1,2- βενζισοθειαζολ-3(2Η)-ονη και μίγμα των: 5-χλωρο-2-μεθυλο-4-ισοθιαζολιν-3-ονη με 2-μεθυλο2Η-ισοθιαζολ-3-ονη (3:1) Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική αντίδραση • Μετά την εφαρμογή κλείστε καλά το δοχείο και αποθηκεύστε σε δροσερό περιβάλλον • Προσοχή! Κατά τον ψεκασμό μπορούν να σχηματιστούν επικίνδυνα εισπνεύσιμα σωματίδια. Μην αναπνέετε το εκνέφωμα ή τα σταγονίδια. 

Brand Vivechrom
Barcode 5202565133482
SupplierItemNumber 5380378
Capacity 3lt
Color White
Surface Finish matt
VOC Desccription Low
Suitable for Indoor
Coverage m² 15m²
Drying Time 1hr
Water Or Solvent Base Water based
Original Price 24.99
Discount Percentage -8%
On Offer Yes

Συνήθως Αγοράζονται Μαζί