Καριέρα

Καριέρα

1. Για τα καταστήματα μας σε όλες τις πόλεις και την κεντρική αποθήκη στην Λευκωσία:

 

Για τα καταστήματα μας σε όλες τις πόλεις και την κεντρική αποθήκη στην Λευκωσία:

Το Superhome Centre (DIY) Ltd, μέλος του Ομίλου CTC, ζητά άμεσα να προσλάβει προσωπικό για στελέχωση των καταστημάτων σε όλες τις πόλεις και της Κεντρικής Αποθήκης στη Λευκωσία:

- Ταμίες
- Τμήμα Εξυπηρέτησης Πελατών
- Σύμβουλοι Πελατών
- Βοηθοί Αποθήκης στα καταστήματα και στην Κεντρική Αποθήκη
- Προσφέρεται ανταγωνιστικό πακέτο απολαβών, συνεχής εκπαίδευση, επαγγελματική εμπειρία σε ένα δυναμικό και ευχάριστο περιβάλλον εργασίας.

Προσφέρεται ανταγωνιστικό πακέτο απολαβών, συνεχής εκπαίδευση, επαγγελματική εμπειρία σε ένα δυναμικό και ευχάριστο περιβάλλον εργασίας.

Στα πλαίσια της δέσμευσης μας για προστασία των προσωπικών σας δεδομένων, παρακαλούμε όπως υποβάλετε το βιογραφικό σας σημείωμα στην πιο κάτω φόρμα.

Θα επικοινωνήσουμε μαζί σας μόνο σε περίπτωση που έχετε επιλεγεί ως υποψήφιος/α για τη συγκεκριμένη θέση.

Όλες οι αιτήσεις θα τύχουν εμπιστευτικού χειρισμού.

2. Κλητήρας

 

Το Superhome Centre (DIY) Ltd μέλος του Ομίλου CTC, ζητά άμεσα να προσλάβει Κλητήρα για τα κεντρικά γραφεία του στη Λευκωσία.

ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΚΑΙ ΕΥΘΥΝΕΣ

- Παράδοση/παραλαβή εγγράφων σε διάφορες υπηρεσίες/οργανισμούς

- Παραλαβή επιταγών από προμηθευτές/συνεργάτες

- Αλλες εξωτερικές εργασίες της Εταιρείας

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

- Γνώση της ελληνικής και αγγλικής γλώσσας

- Κατόχος άδειας αυτοκινήτου

- Συνέπεια και μεθοδικότητα

- Ακεραιότητα χαρακτήρα, εχεμύθεια, εμπιστευτικότητα

- Προηγούμενη απασχόληση σε παρόμοια θέση θα θεωρηθεί επιπρόσθετο προσόν

 

Προσφέρεται ανταγωνιστικό πακέτο απολαβών, συνεχής εκπαίδευση, επαγγελματική εμπειρία σε ένα δυναμικό και ευχάριστο περιβάλλον εργασίας.

Στα πλαίσια της δέσμευσης μας για προστασία των προσωπικών σας δεδομένων, παρακαλούμε όπως υποβάλετε το βιογραφικό σας σημείωμα στην πιο κάτω φόρμα μέχρι τις 10 Αυγούστου 2020.

Θα επικοινωνήσουμε μαζί σας μόνο σε περίπτωση που έχετε επιλεγεί ως υποψήφιος/α για τη συγκεκριμένη θέση.

Όλες οι αιτήσεις θα τύχουν εμπιστευτικού χειρισμού.

3. Βοηθός Λογιστηρίου

 

Το Superhome Centre (DIY) Ltd μέλος του Ομίλου CTC, ζητά άμεσα να προσλάβει Βοηθό Λογιστηρίου για τα κεντρικά γραφεία του στη Λευκωσία, για περίοδο 5 μηνών.

ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΚΑΙ ΕΥΘΥΝΕΣ

- Πέρασμα Τιμολογίων/πιστωτικών σημειώσεων στο σύστημα

- Συμφιλίωση Ταμείων

- Κοστολόγηση εισαγωγών

- Αρχειοθέτηση & συμπλήρωση εντύπων και ότι άλλο ανατεθεί

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

- Άριστη γνώση της ελληνικής και αγγλικής γλώσσας

- Ευχέρεια στη χρήση ηλεκτρονικών υπολογιστών και Microsoft Office (Word, PowerPoint, Excel)

- Θετική και ευχάριστη προσωπικότητα

- Συνέπεια και μεθοδικότητα

- Ακεραιότητα χαρακτήρα, εχεμύθεια, εμπιστευτικότητα

 

Προσφέρεται ανταγωνιστικό πακέτο απολαβών, συνεχής εκπαίδευση, επαγγελματική εμπειρία σε ένα δυναμικό και ευχάριστο περιβάλλον εργασίας.

Στα πλαίσια της δέσμευσης μας για προστασία των προσωπικών σας δεδομένων, παρακαλούμε όπως υποβάλετε το βιογραφικό σας σημείωμα στην πιο κάτω φόρμα μέχρι τις 10 Aυγούστου 2020.

Θα επικοινωνήσουμε μαζί σας μόνο σε περίπτωση που έχετε επιλεγεί ως υποψήφιος/α για τη συγκεκριμένη θέση.

Όλες οι αιτήσεις θα τύχουν εμπιστευτικού χειρισμού.

4. Βοηθοί Αποθήκης στα Καταστήματα και στην Κεντρική Αποθήκη

 

Το Superhome Centre (DIY) Ltd, μέλος του Ομίλου CTC, ζητά άμεσα να προσλάβει Βοηθούς Αποθήκης στα Καταστήματα Λευκωσίας, Λεμεσού και στην Κεντρική Αποθήκη στην Λευκωσία.

ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΚΑΙ ΕΥΘΥΝΕΣ

- Φόρτωση/ εκφόρτωση εμπορευμάτων από το όχημα του προμηθευτή με τη χρήση βοηθητικών μηχανημάτων & εξοπλισμού, σύμφωνα με τους κανονισμούς και τις διαδικασίες του καταστήματος.

- Τακτοποίηση και αποθήκευση εμπορευμάτων.

- Μεταφορά των εμπορευμάτων από την αποθήκη στο κατάστημα και αντίστροφα.

- Αναγνώριση των κατεστραμμένων ή απολεσθέντων εμπορευμάτων.

- Καθαριότητα του χώρου της αποθήκης.

- Μετακίνηση κενών χαρτοκιβωτίων από το κατάστημα.

- Φόρτωση εμπορευμάτων στο αυτοκίνητο του πελάτη

- Ετοιμασία παραγγελιών για παράδοση σε πελάτες

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

- Χρήση περονοφόρων, χειροκίνητων ανυψωτήρων και συμπιεστών.

- Ικανότητα ανύψωσης βαρέων αντικειμένων μέχρι 30 κιλά χωρίς βοήθεια.

- Ακεραιότητα και υπευθυνότητα

 

Προσφέρεται ανταγωνιστικό πακέτο απολαβών, συνεχής εκπαίδευση, επαγγελματική εμπειρία σε ένα δυναμικό και ευχάριστο περιβάλλον εργασίας.

Στα πλαίσια της δέσμευσης μας για προστασία των προσωπικών σας δεδομένων, παρακαλούμε όπως υποβάλετε το βιογραφικό σας σημείωμα στην φόρμα πιο κάτω.

Θα επικοινωνήσουμε μαζί σας μόνο σε περίπτωση που έχετε επιλεγεί ως υποψήφιος/α, για τη συγκεκριμένη θέση.

Όλες οι αιτήσεις θα τύχουν εμπιστευτικού χειρισμού.

Αίτηση Ενδιαφερόμενου